Clean Fleets

Select language

ARHIVA BILTENA

 

ČISTI VOZNI PARKOVI -  BILTEN 1 ( ožujak, 2013.)

 

SADRŽAJ   

1.    DA LI EUROPSKA DIREKTIVA O ČISTIM VOZILIMA UTJEČE NA MENE?

2.    ISKORISTITE POTPORU U „OZELENJAVANJU“ VAŠEGA VOZNOG PARKA!

3.    LONDON JE NAGRAĐEN ZA POSTIGUNUĆA SA VOZILIMA SA NISKIM UDJELOM UGLJIKA

4.    BERLIN KUPUJE ISPLATIVA I EKOLOŠKI UČINKOVITA POLICIJSKA VOZILA

5.    JASNI ZAHTJEVI ZA POTPORU JAVNE NABAVE

6.    TIM ČISTOG VOZNOG PARKA1.    DA LI EUROPSKA DIREKTIVA O ČISTIM VOZILIMA UTJEČE NA MENE?

Kada javne službe i voditelji voznih parkova u Državama člancima EU kupuju vozila za cestovni prijevoz u svojim zahtjevima se trebaju pridržavati EU direktive o čistim i energetsko učinkovitim vozilima u cestovnom prijevozu (2009/33/EZ). Direktiva o čistim vozilima usvojena  je 2009. godine i do sada je integrirana u nacionalno zakonodavstvo svih država članica. Direktiva zahtjeva da se učinci na okoliš povežu sa upravljanjem vozilima tijekom cijelog njihovog  životnog ciklusa te da se isto uzme u obzir prilikom donošenja svih odluka o javnoj nabavi.

Postoje različiti načini ispunjavanja ovog  zahtjeva:

  • uključivanjem tehničkih specifikacija vezanih za energetiku i zaštitu okoliša u dokumentaciju za kupnju vozila;
  • korištenjem učinaka rada vozila na okoliš  i energetiku kao kriterija za donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave;
  • financijskim vrednovanjem utjecaja na okoliš - Direktiva definira zajednička pravila kako izračunati cjeloživotne troškove vozila vezano za energetsku potrošnju, CO2 i emisije onečišćivača(NOx, NMHC, PM).

Cilj Direktive je iskoristiti moć javne nabave i usmjeriti tržište na više standarde upotrebe energije i zaštite okoliša u radnom učinku vozila. Ekonomija razmjera snizit će cijene i proširiti uvođenje čistih i energetski učinkovitih vozila na tržišta. Time će se unaprijediti zaštita okoliša u cestovnom prijevozu, koji čini oko četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU. Zbog toga je prije više od desetak godina utvrđeno kako  treba donijeti posebne mjere koje vode održivom razvoju za prometni sektor.

2.    ISKORISTITE POTPORU U „OZELENJAVANJU“ VAŠEGA VOZNOG PARKA!

Projekt čistih voznih parkova pomaže vam u provedbi Direktive o čistim vozilima i javnoj nabavi ili leasingu čistih i energetski učinkovitih vozila. Ako vam možemo pomoći davanjem savjeta ili pružanjem potpore u vašim tenderima, molimo vas kontaktirajte nas. Ovdje smo da vam besplatno pomognemo!

Mi ćemo razviti alat i osigurati vam opsežne studije slučajeva i najbolje primjere iz prakse. Tijekom trajanja projekta ponudit ćemo vam sudjelovanje u radionicama i studijskim obilascima u različitim zemljama, te organizirati niz europskih radionica.

Pokrenuli smo i forum za rasprave gdje možete objaviti vaša pitanja, umrežiti se i izmjenjivati svoja iskustva sa različitim dionicima i vašim partnerima. 

3.    LONDON JE NAGRAĐEN ZA POSTIGUNUĆA SA VOZILIMA SA NISKIM UDJELOM UGLJIKA

Transport for London (TfL), jedan od partnera na projektu, dobio je dvije nagrade u svojim naporima za ubrzani pomak u korištenju vozila sa niskim udjelom ugljika.

Na dodjeli nagrada Prvaka u korištenju vozila sa niskim udjelom ugljika, TfL je primio nagradu za Izvanredna postignuća u inicijativama u posljednjem desetljeću i zajedno sa Wright autobusima primio i zajedničku nagradu za izradu novih autobusa za London.

Suci su pohvalili TfL kao vodećeg svjetskog lidera u području smanjenja emisija u cestovnom prijevozu. Naglašavaju širenje londonskog voznog parka hibridnih autobusa, podržavaju uvođenje vozila na vodik i električnih vozila, te uvođenje kazni za zagušenje i uvođenje zona niskih emisija. Više

4.    BERLIN KUPUJE ISPLATIVA ZELENA POLICIJSKA VOZILA

Berlinske policijske snage kupuju oko 200 vozila svake godine. Njihov nedavni tender uključuje nekoliko ekoloških i ekonomskih zahtjeva preporučenih od strane Europske direktive o čistim vozilima.

Kao dodatak uključenju nekih osnovnih ekoloških kriterija kako zahtjeva, dodjela ugovora se temeljila na životnom ciklusu, energetskih i ekološkim troškovima vozila.

Ekološki troškovi  su kalkulirani na temelju : a) potrošnje goriva b) potrošnje energije c) CO2 emisija d) NOx e) ne-metan ugljikovodika f) lebdećih čestica. Više

5.    JASNI ZAHTJEVI ZA POTPORU JAVNE NABAVE

U prvoj fazi Projekta Čisti vozni parkovi, proveli smo procjenu potreba kako bismo uvidjeli potražnju za podrškom od  javnih službi i voditelja voznih parkova i sukladno tome ponudili smislenu potporu.  U siječnju smo pokrenuli poziv za iskazivanje javnog interesa sa online istraživanjem. Više od 200 ljudi izrazilo je svoje interese u projektu i oko 80-ak ih je popunilo  korisničke potrebe u online istraživanju. Kao dodatak   proveli smo više od 50 telefonskih intervjua sa predstavnicima javnih službi i voditeljima voznih parkova.
Željeli bismo zahvaliti svakome tko je odvojio  vremena da popuni izvješće i /ili razgovora s nama o iskustvima u javnoj nabavi vozila i dao  svoje mišljenje kakva bi potpora dobivena ovim projektom za njih bila korisna.

Analiza podataka pokazala je kako svjesnost o postojanju Direktive znatno varira među zemljama i dionicima i da većina ispitanika još ne postupa (barem ne svjesno) u skladu sa novom regulativom.

Rezultati analize su jasno pokazali kako postoji jasna potreba za potporom i vođenjem kroz procese zelene javne nabave.

 

6.    TIM ČISTOG VOZNOG PARKA

Projekt „Čisti vozni parkovi“ koordinira ICLEI- lokane vlasti za održivost. Konzorcij projekta povezuje bogato iskustvo i 'know-how' gradova, voditelja voznih parkova, istraživača i tehničkih stručnjaka:


Projekt se financira iz Programa Inteligentna Energija u Europi.

 

 

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print