Clean Fleets

Select language

O CLEAN FLEETS PROJEKTU

Projekt Clean Fleets („Čisti vozni parkovi“)  pruža pomoć javnim  službama i voditeljima voznih parkova u primjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu prilikom nabave/leasinga čistih i energetski učinkovitih vozila.

Projekt nastoji ubrzati upoznavanje ciljanih tržišta sa vozilima viših energetskih i ekoloških standarda, čijim se korištenjem smanjuje potrošnja energije, buka, emisija CO2 i emisija onečišćivača.

Kako bi projekt postignuo svoje ciljeve, podupire i pruža pomoć javnim službama i voditeljima voznih parkova prilikom javne nabave da bi se postigli viši energetski i ekološki standardi u radu vozila javnoga prijevoza – javna nabava percipirana je kao snažno sredstvo za postizanje ciljeva održivog razvoja. Pod time se podrazumijeva i pružanje individualne pomoći sa specifičnim i određenim koracima u nabavi i izgradnja kapaciteta kroz treninge i razmjenu znanja i iskustva.

Također, projektom će se pružiti pomoć onim organizacijama koje idu korak dalje od poštivanja Direktive, nudeći inovativne načine kupnje ili leasinga čistih i energetski učinkovitih vozila.

U sklopu projekta izradit će se vodič sa smjernicama i uputama kako nabaviti čisto i energetski učinkovito vozilo u praksi poštujući pri tome Direktivu 2009/33/EZ. Uz vodič moći će se nabaviti i razni alati poput, pravila za izračunavanje cjeloživotnog troška vozila, primjeri „zelenih“ tendera i primjeri dobre prakse.

Projekt je započeo u rujnu, 2012. godine i traje tri godine. Projekt sufinancira Europska komisija u sklopu programa Inteligentna Energija u Europi.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print