Clean Fleets

Select language

DIREKTIVA ČISTIH VOZILA

Direktiva 2009/33/EZ Europskoga parlamenta i vijeća o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu nastoji uvesti na tržišta energetski i ekološki učinkovita vozila kako bi poboljšali kvalitetu okoliša koja se zagađuje javnim prijevozom. Direktivu možete pronaći na linku (pdf.), a na webu je također dostupan i prijevod Direktive na hrvatskom jeziku.

Direktiva zahtijeva od tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave kao i od drugih obveznika javne nabave da se ekološki učinci korištenja vozila u prijevozu za vrijeme cijelog njihovog životnog vijeka uzimaju u obzir prilikom javne nabave i odluke o kupnji vozila za cestovni javni prijevoz (autobusi, teretna i osobna vozila). Definira zajednička pravila kako financijski vrednovati učinke na okoliš i izračunati operativne cjeloživotne troškove vozila za potrošnju energije, emisiju CO2 i ostalih onečišćivača (NOx, NMHC, PM). Kilometraža životnog vijeka vozila je pomnožena sa odgovarajućim vrijednostima potrošnje energije ili emisijom po kilometru i sa odgovarajućim troškom po jedinici energije ili emisije.

Očekuje se kako će primjena direktive ubrzati proces upoznavanja tržišta sa ekološki i energetski učinkovitim vozilima u cestovnom prijevozu te time utjecati na povećanje opće svijesti  o važnosti korištenja istih kao i o nužnosti razvoja infrastrukture neophodne za rad takvih vozila. Naime, s jedne strane jačanje potražnje za takvim vozilima usmjerilo bi proizvođače istih na ponudu proizvoda koji su u skladu sa postavljenim višim zahtjevima u smislu kvalitete i zaštite okoliša. Povećana prodaja istih omogućila bi smanjenje troškova kroz ekonomiju razmjera što bi rezultiralo progresivnim poboljšanjem rada čitavih voznih parkova u ekološkom i energetskom smislu.

Direktiva je usvojena 30. ožujka 2009. godine i integrirana je u nacionalna zakonodavstva svih članica Europske Unije.

 

 

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print