Clean Fleets

Select language

Richtlijn schone voertuigen

De richtlijn inzake het bevorderen van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2009/33/EG) [pdf] is gericht op een brede marktintroductie van schone en energie efficiënte voertuigen om de milieuprestaties van het vervoer te verbeteren.

Het vereist dat overheden bij aankoop rekening houden met milieu-effecten die verbonden zijn aan het functioneren gedurende de levensduur van de voertuigen. Het definieert gemeenschappelijke regels over hoe effecten te monetariseren zijn en het berekenen van de operationele levensduurkosten van het energieverbruik , de CO2-uitstoot en de uitstoot van verontreinigende stoffen (NOx, NMHC, PM) van de voertuigen . De levensduur kilometerstand wordt vermenigvuldigd met de overeenkomstige waarde van het energieverbruik of de uitstoot per kilometer en door de respectieve kosten per eenheid van energie of emissie.

De richtlijn zal naar verwachting grootschalige marktintroductie van schone en energie - efficiënte wegvervoer versnellen. Een hogere omzet zal helpen de kosten te verlagen door middel van schaalvoordelen, wat resulteert in een geleidelijke verbetering in de energie-en milieuprestaties van het gehele wagenpark.

De richtlijn is op 30 maart 2009 aangenomen en is geïntegreerd in de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print