Clean Fleets

Select language

Adrese utile

  • Portalul Clean Vehicle oferă accesul la un sistem cu o bază de date mare şi novatoare despre vehicule. Portalul îşi propune să asigure un anumit nivel pentru vehicule de transport rutier ecologice şi eficiente energetic şi să încurajeze fabricanţii să investească în realizarea de vehicule cu nivel redus al consumului energetic, emisiilor de CO2 şi altor poluanţi.
  • Directiva Vehiculelor Ecologice a Comisiei Europene are ca scop introducerea masivă pe piaţă a vehiculelor prietenoase cu mediul. Aceasta solicită ca impacturile energetice şi de mediu provenite din operarea vehiculelor, pe întreaga lor durată de viaţă, să fie luate în considerare în toate achiziţiile publice de vehicule pentru transport rutier.
  • În Forumul pentru achiziţie oficiali ai guvernărilor urbane, regionale, naţionale şi ai organismelor internaţionale, precum şi din sectorul privat, investighează modul cum pot fi mai bine înţelese aspectele de achiziţie şi cum pot fi îmbunătăţite practicile de achiziţie publică.

 

 

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print