Clean Fleets

Select language

Directiva pentru Vehicule Ecologice

Directiva cu privire la promovarea vehiculelor ecologice şi eficiente energetic, din  transportul rutier (2009/33/EC) [pdf] are ca scop introducerea masivă pe piaţă a vehiculelor ecologice şi eficiente energetic, pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sectorului de transport.

Aceasta necesită ca impacturile asupra mediului, ce derivă din operarea vehiculelor pe întreaga lor durată de viaţă, să fie luate în considerare atunci când se iau deciziile de achiziţie publică. Aceasta defineşte reguli comune cu privire la monetizarea impacturilor şi calculul costurilor operaţionale pe durata de viaţă a vehiculelor pentru consumul de energie, emisiile de CO2 şi emisiile poluante (NOx, NMHC, PM). Durata parcursului (km) este multiplicată de valoarea ce corespunde consumului de energie sau emisiilor per kilometru şi de costul respectiv per unitatea de energie sau de poluant.

Se presupune că Directiva accelerează introducerea masivă pe piaţă a vehiculelor ecologice şi eficiente energetic în transportul rutier. Creşterea vânzărilor va ajuta la reducerea costurilor prin economii la scară mare, rezultând o îmbunătăţire progresivă a performanţelor energetice şi de mediu ale întregului parc de vehicule.
 
Directiva a fost adoptată în data de 30 martie 2009 şi a fost integrată în legislaţia naţională a tuturor statelor member UE.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print