Clean Fleets

Select language

Clean Fleets

Projektet Clean Fleets hjälper myndigheter och offentliga flottägare att upphandla och leasa Miljöfordon och att tillämpa direktivet för rena och energieffektiva fordon. 

Projektet syftar till att snabba på införandet och marknadsutvecklingen av miljöfordon.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print