Clean Fleets

Select language

Projektet Clean Fleets

Projektet Clean Fleets syftar till att hjälpa myndigheter med tillämpningen av direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, med avsikten att påskynda marknadsintroduktionen av miljöfordon med striktare energi-och miljöstandarder och därmed minska energiförbrukning, buller, utsläpp av både lokala föroreningar och koldioxid.

Bremen, London , Rotterdam och Stockholm är städer med lång erfarenhet av att upphandla och nvända miljöfordon. Dessa erfarenheter används i Clean Fleets för att stödja offentliga myndigheter I deras fordons- och transportupphandlingar.  Detta inkluderar att ge individuellt stöd med specifika upphandlingar, en helpdesk för ren fordonsrelateradefrågor och kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och utbyte .

I Sverige samarbetar Clean Fleets nära med Miljöstyrningsrådet (www.msr.se)  medan bussbranschen samarbetar inom fördubblingsprojektet.

Clean Fleet har utvecklat en guide om hur man upphandlar miljöfordon. Guiden åtföljs av en verktygslåda av resurser, inklusive ett  utbildningspaket  och en rad goda exempel.

Clean Fleats-projektet startade i september 2012 pågår till 2015. Det finansieras av Europeiska kommissionen Intelligent Energy Europe Initiative.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print