Clean Fleets

Select language

Direktivet UE

Direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (2009/33/EG) [pdf] syftar till en bred marknadsintroduktion av rena och energieffektiva fordon för att förbättra miljöprestanda i transportsektorn.

Direktivet kräver att miljökostnaderna för driften under livstiden beaktas vid offentlig upphandling av fordon. Energiförbrukning, CO2-utsläpp och utsläpp av reglerade föroreningar (kväveoxider, kolväten, partiklar)

Direktivet ger tre möjligheter att inkludera miljökostnaderna:

  • Tekniska specifikationer
  • Utvärderingskriterier
  • Monetär beräkning enligt direktivets specifikation.

Direktivet förväntas bidra till en bred marknadsintroduktion avmiljöfordon i Europa. Ökad försäljning antas bidra till att minska kostnaderna genom stordriftsfördelar, vilket leder till gradvis förbättring av energi-och miljöprestanda för hela fordonsflottan.

Direktivet antogs den 30 mars 2009 och har integrerats i den nationella lagstiftningen i alla EU-medlemsstater.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print