Clean Fleets

Select language

Parcuri de vehicule ecologice

Proiectul Clean Fleets oferă asistenţă autorităţilor publice şi operatorilor de vehicule la implementarea Directivei pentru Vehicule Ecologice şi achiziţia sau luarea în leasing a vehiculelor ecologice şi eficiente energetic.

Proiectul are ca scop accelerarea introducerii pe piaţă a vehiculelor cu standarde energetice şi de mediu mai ridicate şi în consecinţă reducerea consumului de energie, a nivelului de zgomot, a emisiilor de CO2 şi altor poluanţi.

Pentru atingerea acestor obiective, proiectul Clean Fleets asistă autorităţile publice şi operatorii în procesul de licitare, pentru obţinerea unor standarde mai ridicate a performanţelor energetice şi de mediu ale vehiculelor de transport public rutier. Aceasta include asigurarea asistenţei individuale în acţiuni specifice de achiziţie şi realizare a capacităţii, prin cursuri de instruire şi schimb de experienţă.

Clean Fleets va realiza un îndrumar despre modul practic în care se pot achiziţiona vehicule ecologice şi eficiente energetic, conform Directivei. Îndrumarul va fi însoţit de un set de instrumente pentru resurse, între care pachetul de instruire modulară, instrumentul de calcul al costurilor pe durata vieţii, modele de licitaţii şi exemple de practici pozitive.

Clean Fleets a fost lansat în septembrie 2012 şi va dura trei ani. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană în cadrul Iniţiativei Intelligent Energy Europe.

TfL ISIS Palencia URTP VAG Sofia Rotterdam Zagreb Stockholm TÜV Nord Bremen TTR ICLEI Europe - Local governments for Sustainability
IEE Disclaimer
Print